کمپاس طرح کلارک

کالای جدید کمپاس  طرح کلارک

1005

DQL-3

ساخت چین

جدید

کمپاس طرح کلارک با درب ویژه برای اندازه گیری شیب
قسمت درب قابلیت چرخش به چپ و راست را دارد
قسمت پشت درب دارای کرویمتر برای اندازه گیری محیط  منحنی  تراز در نقشه های توپوگرافی 
لولا فاقد درجه بندی میباشد
دارای یک دستگیره برای معلق نگه داشتن کمپاس