کمپاس کلارک دیجیتالی

 کمپاس کلارک دیجیتالی

1007

TECTRONIC4000

آلمان BREITHAUPTKASSEL

جدید

  • چندکاره 
  • قابلیت اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی
  •  زاویه میل ـ زاویه انحراف ـ قدم شمار ـاندازه شیب و امتداد
  • درجه حرارت
  • دارای4000 نقطه حافظه داخلی
  •  قابل اتصال به کامپیوتر