قطب نما ، شيب سنج پریسماتیک

 قطب نما ، شيب سنج پریسماتیک

1014

UNIVERSELLE PRISMATIK KOMPASS

آلمان

جدید

  • داراي عقربه شناور liquid filled
  • دارای ویزور یا چشمی
  • 0-360درجه با دقت 1 درجه
  • دارای شیب سنج
  • کمپاس حرفه ای برای افراد حرفه ای
    ساخت آلمان