قطب نما ، کمپاس شیب سنج دار

قطب نما ، کمپاس شیب سنج دار

1020

كمپاس طرح يونيور سال

PRC تحت ليسانس آلمان ساخت

جدید

  • قطب نما 360-0 با دقت ا درجه
  • شيب به درجه 90-0 
  • داراي چشمي
  •  با قابليت نصب روي سه پايه
  • داراي عقربه شناور liquid filled