کمپاس یا قطب نمای SUUNTO

کمپاس یا قطب نمای  SUUNTO

1015

KB-20/360/D

فنلاند

جدید

SS002110011: Suunto KB-20/260R Compass -Yellow
Specifications for Suunto KB20 Compass:Accuracy: 0.5°
Graduation interval: 1°
Scale: 0-360°
Dimensions: 75 x 55 x 16 mm
Weight: 40 g

  • داراي عقربه شناور liquid filled
  • داراي ويزور چشمي
  • با دقت 1 درجه
  • بدنه ABS