قطب نما شیب سنج DICOTA

قطب نما  شیب سنج DICOTA

1012

TANDEM PCS 360

تایوان

جدید

  • با دقت نيم درجه
  • داراي عقربه شناور liquid filled
  • داراي ويزور چشمي