قطب نما ی نقشه خوانی

قطب نما ی نقشه خوانی

1013

طرح سیلوا

چین

جدید

  •  استفاده  کمپاس  جهت  توجیه نقشه در فیلد و تعیین چهار جهت جغرافیایی  میباشد
    برای اینکه  جهت شمال  نقشه با شمال طبیعی در یک راستا قرارگیرند کمپاس را روی نقشه قرارداده  و آنقدر نقشه را می چرخانیم  تا شمال نقشه در جهت  نشانگر شمال قطب نما  قرار گیرد
  • دقت قطب نما  : 2 درجه
  •   جنس بدنه  قطب نما  : پلی کربنات شفاف
    لبه کمپاس دارای اشل
    کاربرد :  مناسب برای تمامی  گروه ها و علاقه مندان به طبیعت