قطب نمای نقشه خوانی

قطب نمای نقشه خوانی

1021

EXPLORER

تحت لیسانس ساخت چین

جدید

کمپاس با بدنه شفاف و مقاوم و دارای لولا
مناسب برای فعالیت های نقشه برداری و عمومی
دقت 2 درجه
 کناره های کمپاس دارای مقیاس
ساخت شده برای استفاده در اروپای غربی