قطب نمای نقشه خوانی

قطب نمای نقشه خوانی

1024

DS-40

VICTORINOX ساخت سوئیس

جدید

قطب نمایی با بدنه شفاف و مقاوم با لولا ودرب آینه دار
دقت 2 درجه
مناسب برای فعالیت های صحرایی