قطب نما

قطب نما

1017

GTT

چین

جدید

  • جنس بدنهABS
  • دقت 2 درجه
  • عقربه بصورت صفحه اي
  • چرخش عقريه شناور يا ليكوئيد
  • طرح لنزیک ژاپن TC