کمپاس مچی Bushnell

 کمپاس مچی Bushnell

1026

Wrist Top DNS

آمریکا

جدید

  • کمپاس با دقت 1 درجه
  •  ضد آب ترمومتر ساعت 
  •  کرنومتر آلارم ساعت و درجه حرارت
  •  تقویم اندازه گیری زاویه میل