ارتفاع سنج و کمپاس

 ارتفاع سنج و کمپاس

1032

مچی

TCM آلمان

جدید

هشت کاره

  • قطب نما- ارتفاع سنج  9185-  702 متر بادقت 1 متر
  •  باحافظه ذخیره 20 ارتفاع سنجی
  • فشار سنج هوا 1100- 300 میلی بار
  • ساعت -کرنومتر باحافظه ذخیره 3مورد زمان سنجی
  • آلارم -دماسنج  70  - 20
  •  ضد آب تاعمق 30 متر
  • لامپ روشنایی صفحه -نشانگر وضعیت هوا
  •  در4 وضعیت نیمه ابری ، ابری ، بارانی و آفتابی دارای استاندارد CE اروپا