عدسی دستی پرفشنال

عدسی دستی پرفشنال

20201

dublet lens

ساخت تایوان

جدید

عدسی دستی تمام فلزی با روکش کروم زیبا
بزرگنمایی16x/ قطر عدسی 23 mm/تاشو
نوع لنز دابلت
برای حرفه ای ها و کارشناسان سنگهای  نیمه قیمتی و کانی شناس
و علاقه مندان و گروههای مختلف