عدسی دستی ( اتمام موجودی )

کالای جدید عدسی دستی      ( اتمام موجودی )

20202

تاشو کوچک

hasting نیویورک آمریکا

جدید

عدسی دستی کوچک برای افرادی که عدسی را از گردن خود در نمی آورند
 ساخت هاستینگ آمریکا با وضوح تصویری مافوق تصور
بزرگنمایی 14x/ میدان دید 16mm/ نوع لنز triplet
بسیار سبک
برای افراد و کارشناسان  حرفه ای


اتمام موجودی