عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20507

چراغدار

چین

جدید

  • عدسی دستی با بدنه پلاستیک مقاوم و فلز
  •     بزرگنمایی : 10X
  •     قطر عدسی : 18
  •     illumination: LED Light
  •     Uses . 3 AG batteries