عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20100C

تاشو کروم

IKOHE آمریکا

جدید

  • بزرگنمایی 10برابر | قطر عدسی 20.5 | نوع لنز Triplet | شکل بدنه هگزاگونال | با جلد چرمیIKOH
  •     بزرگنمایی : 10برابر
  •     قطر عدسی : 20.5
  •      نوع لنز : Triplet
  •     شکل بدنه : هگزاگونال
  •     با جلد چرمی و لفاف لاستیکی آجدار دور بدنه
  •     برای حرفه ای ها