عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20110

Cannon

چین

جدید

  • عدسی دستی مستحکم با رنگهای طلایی/سیاه
  •     بزرگنمایی : 10برابر
  •     قطر عدسی : 18
  •     نوع لنز Triplet
  •      شکل بدنه : هگزاگونال
  • مناسب برای انواع فعالیت های آموزشی و صحرایی