عدسی دستی

عدسی دستی

20305

تاشو

چین

جدید

عدسی دستی تمام فلز با روکش کروم و مستحکم
بزرگنمایی 20x
نوع لنز triplet
قطر عدسی 18mm
شکل بدنه شش گوش یا هگزاگونال

مناسب برای کاربری آموزشی و صحرایی