عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20306

تاشو

چین cannon

جدید

عدسی دستی تمام فلزی با آبکاری طلایی کیفیت متوسط
    بزرگنمایی :  20 برابر
    قطر عدسی : 18
    نوع لنز : Triplet
     شکل بدنه : بیضی
مناسب برای کاربری آموزشی