زوم استریو میکروسکوپ دو چشمی

 زوم استریو میکروسکوپ دو چشمی

100510

EMZ-5PBH

Meiji اورجینال ژاپن

جدید

Meiji EMZ-5PBH Binocular Microscope

Illuminated pole stand with "F" focusing holder. Provides both transmitted and incident halogen illumination with variable intensity control. Supplied with 94.5mm diameter clear glass stage plate, reversible black and white stage plate and two stage clips. Illuminators may be operated independently or simultaneously. Total Height: 280mm (11.02"). Pillar Height: 212mm (8.35"). Base Dimensions: 160mm (6.30") wide by 240mm (9.44") deep.
6V 10W Bulbs: Incident (MA570), Transmitted (MA570)

EMZ-5 and EMZ-5TR

Body: Binocular (EMZ-5) or Trinocular (EMZ-5TR) rotatable 360°
Zoom Ratio: 6.5:1
Zoom Range: 1x - 4x
Zoom Control: Dual, graduated, bilateral mount
Magnification: 10x - 40x (10x eyepieces)
Field of View: 32mm - 5.1mm
Working distance: 93mm
Eyetube Inclination: 45°
Interpupillary Distance: 54mm - 75mm
Dioptric Adj: Dual (+/- 5 diopters)
Extended Mag Range: 2.1x - 270x
Extended Working Distances: 34mm - 251mm

  • دوسیستم نوری با بزرگنمایی  40x
  • قابل افزایش به بزرگنمایی های 80 و 160 برابر
  • دستگاهی پرفشنال برای   پژوه های تحقیقاتی  و مطالعات آزمایشگاهی و  فعالیت های دانشگاهی

متعلقات : فیلتر رنگی/ گیره مقطع/كاور/اکولار 10x
آپشنال:
اکولار 20x /شيئي 2  x
 همچنین امکان استفاده از پلاریسکوپ و سیستم دارکفیلد برای مطالعات کانی های قیمتی (گوهرها)
کاربردها : در تمام زمینه های علمی و تحقیقاتی و صنایع و الکترونیک

  •  
  •  
  •