توئیزر

توئیزر

150108A

سوئیس

جدید

  • مخصوص جواهرشناسان / پالئونتولوژیست ها و زیست شناسان
  • مناسب برای آب و هوای با رطوبت بالا  (جنس تیتانیوم)
  • بسیار سبک و نرم با کمترین فشار دست بازو ها جمع میشوند
  • سایز  خیلی ریزXF
  •