دستگاه شناسایی کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی

کالای جدید دستگاه شناسایی کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی

160105

GEM TESTERll

ساخت پرزیدیوم سنگاپور

جدید

  • استفاده از این دستگاه  خیال  کارشناسان را تا حدود زیادی راحت میکند ( اما توصیه میشود فقط  به نتایج این دستگاه اکتفا نشود و روش های مکمل را هم  تست شود )
    دارای دو بخش کلی  شناسایی الماس و شبه الماس موسانیت و بخش دوم شناسایی سنگ های رنگی میباشد
    در بخش شناسایی سنگ های رنگی  16 نوع  از کانی های قیمتی و نیمه قیمتی از قبیل شیشه / خانواده سیلیس / خانواده توپاز/  خانواده کروندوم ( روبی- سافایر) خانواده بریل ( امرالد- آکومارین ) خانواده تورمالین و خانواده گارنت  امکان شناسایی دارد که از همه مهمتر شیشه هست
  • دستگاه دارای پروپ بوده که با اتصال آن به دستگاه از طریق پورت usb میتوان نوک پروپ را با نمونه تماس داده به صورت عمود درنتیجه اگر نمونه تست شده جزء کانی های محدوده شناسایی بوده باشد عقربه روی یک گزینه توقف کرده و میتوان نام کانی را در نظر گرفت
  • سبک و قابل حمل/ کارکرد با برق و باتری
    ( مناسب برای شرکت در نمایشگاهها و  معاملات و خرید نمونه  در مسافرت ها )
  •