پلاریسکوپ کانی های قیمتی Gemology Polariscope

کالای جدید پلاریسکوپ کانی های قیمتی   Gemology Polariscope

160109

FTP-LED

FABLE CHINA

جدید

Gemology Polariscope with the function of Viewing the Interference Figure of Gem

Model Number: FTP-LED

 

Description:

 

The polariscope is one of the most underestimated tools in gemology. Most gemologists use it to quickly determine if the stone at hand is isotropic or anisotropic or, at best, to determine the optic character of gemstones.
In addition, the polariscope is very useful for distinguishing solid inclusions from negative inclusions as well as for spotting polysynthetic twinning.

A polariscope uses polarized light for gem identification. It consists of two polarized filters, one on the top and one on the bottom of the instrument. Both the polarizer and the analyzer have their own vibrational planes. When the vibrational plane of the polarizer is at right angles to the vibrational direction of the analyzer, the field between them remains dark. This position is known as the "crossed position". In this position, gems can be tested to determine if they are:

  • isotropic
  • anisotropic
  • anomalously double refractive or an
  • anisotropic aggregate
Applications: Gemological Laboratory, Gemology school, Jewelry industrial
 

پلاریسکوپ یک دستگاه تخصصی  در علم مینرالوگرافی  یا کانی شناسی میباشد و در علم  گوهر شناسی جای خود را مستحکم کرده است
کارکرد :   از برق شهری توسط آدابتور
کونوسکوپیک : دارد
گیره نگین : آپشنال در صورت نیاز تعبیه میگردد
دارای لنز محافظ  فیلتر پلاریزه پایین ( چسبیده و جدا نمیگردد )
چرا بایستی از پلاریسکوپ برای شناسایی کانی ها  استفاده کرد
پلاریسکوپ گوهرشناسی با عملکرد مشاهده شکل تداخلی Gem شماره  پلاریسکوپ یکی از ابزارهای دست کم گرفته شده در گوهرشناسی است. بیشتر گوهرشناسان از آن برای تعیین سریع همسانگرد یا ناهمسانگرد بودن سنگ یا در بهترین حالت برای تعیین ویژگی نوری سنگ های قیمتی استفاده می کنند.
علاوه بر این، پلاریسکوپ برای تشخیص آدخال های جامد  و همچنین برای تشخیص دوقلوهای پلی سنتتیک ( مالکهای پلیسنتتیک بطور مثال در فلدسپار ها ) بسیار مفید است.
پلاریسکوپ از نور پلاریزه برای شناسایی جواهر استفاده می کند. از دو فیلتر پلاریزه تشکیل شده است، یکی در بالا و دیگری در پایین دستگاه. هم پلاریزه کننده و هم آنالایزر صفحات ارتعاشی خاص خود را دارند. هنگامی که صفحه ارتعاشی پلاریزر در زوایای قائم با جهت ارتعاش آنالایزر باشد، میدان بین آنها تاریک باقی می ماند. این موقعیت به «موقعیت ضربدری» معروف است. در این موقعیت، جواهرات را می توان برای تعیین اینکه آیا آنها عبارتند از: همسانگرد هستند یا خیر و  به طور غیرعادی انکسار مضاعف دارند یا خیر  و  یا یک سنگدانه ناهمسانگرد هستند تشخیص داد 
کاربرد:
آزمایشگاه  کانی شناسی  دپارتمان ها  /  انیستیتوها و مراکز آموزشی گوهرشناسی و همچنین  مراکز صدور گواهینامه  اصالت  جواهر