گیج اندازه گیری نگین Presidium Electronic GemGauge

کالای ویژه گیج اندازه گیری نگین Presidium Electronic  GemGauge

160115

PEGG

Presidiumسنگاپور

جدید

GEM EQUIPMENT      LAPIDARY EQUIPMENT  LAPIDARY SUPPLIES
    Presidium Electronic Gauge
One of the most reliable digital gauges that measures gemstone dimensions with direct conversion to carat weight for round brilliant-cut diamonds
Details
Presidium Electronic Gemstone Gauge is a reliable choice with an ability to convert gemstone dimensions to estimated carat weight for round brilliant-cuts.
Utilizing solid-state electronics to accurately measure up to 1/100mm, this gauge also features a clear and visible high-tech digital display for ease of reading measurements. Its touch button zeroing allows the convenience of resetting to zero at any measurement point.
A high-setting jewelry attachment also allows easy measurement of mounted gemstones and its subsequent conversion to carat weight.
The Presidium Electronic Gemstone Gauge also includes the Presidium Gemstone Weight Estimation Table, which corresponds to millimeter conversion to carat weight estimation.
Features
    Measures from 0.0 to 25.0mm
    Accuracy: 0.01mm / Tolerance: 0.02mm
    Direct digital millimeter/carat readout
    Touch button zeroing that allows the convenience of resetting to zero at any measurement point
    Smooth slider mechanism
    Low battery consumption
    Portable and lightweight
    Attachment for high-setting jewelry provided as an accessory
    Presidium Gemstone Weight Estimation Table provided
    Compact protective case included with auto-magnetic power off when placed in carrying case
Benefits
    Instantly converts millimeter readings to carats for round brilliant-cut gemstones
    Measures gemstone dimensions with accuracy to 0.01mm
    Clear and visible digital display with readings in mm or ct
    Light and portable instrument that can be used anywhere
Power & Battery
    1 x 3V battery (provided with the product, approximately 5000 hours of battery life)
    This product comes with a protective carrying case box that has an auto-magnetic power off when the gauge is placed back in the carrying case

گیج الکترونیکی پرزیدیوم یکی از قابل اعتمادترین سنج های دیجیتال که ابعاد سنگ های قیمتی را با تبدیل مستقیم به وزن قیراط برای الماس های برلیانت گرد اندازه گیری می کند.
  جزئیات گیج سنگ جواهر الکترونیک Presidium یک انتخاب قابل اعتماد با قابلیت تبدیل ابعاد سنگ های قیمتی به وزن تخمینی قیراط برای برش های گرد است.
این گیج با استفاده از الکترونیک حالت جامد برای اندازه‌گیری دقیق تا 1/100 میلی‌متر، یک صفحه‌نمایش دیجیتال با تکنولوژی بالا واضح و قابل مشاهده برای سهولت در خواندن اندازه‌گیری‌ها دارد.
صفر کردن دکمه لمسی آن امکان بازنشانی به صفر را در هر نقطه اندازه گیری آسان می کند. ضمیمه جواهرات با کیفیت بالا همچنین امکان اندازه گیری آسان سنگ های قیمتی نصب شده و تبدیل آن به وزن قیراط را فراهم می کند.
گیج سنگ جواهر الکترونیک پرزیدیوم همچنین شامل جدول تخمین وزن سنگ های قیمتی پرزیدیوم است که با تبدیل میلی متری به تخمین وزن قیراط مطابقت دارد. امکانات اندازه گیری از 0.0 تا 25.0 میلی متر دقت: 0.01 میلی متر / تحمل: 0.02 میلی متر قرائت مستقیم دیجیتال میلیمتری/قیراطی صفر کردن دکمه لمسی که امکان بازنشانی به صفر را در هر نقطه اندازه گیری آسان می کند.
 مصرف باتری کم قابل حمل و سبک ضمیمه برای جواهرات با کیفیت بالا که به عنوان اکسسوری ارائه می شود
جدول تخمین وزن سنگ های قیمتی پرزیدیوم ارائه شده است کیف محافظ فشرده همراه با خاموش شدن خودکار مغناطیسی هنگام قرار دادن در کیف حمل
 صفحه نمایش دیجیتال واضح و قابل مشاهده با قرائت در میلی متر یا ct
ابزاری سبک و قابل حمل که در هر مکانی قابل استفاده است برق و باتری باتری 1 x 3 ولت (ارائه شده با محصول، تقریباً 5000 ساعت عمر باتری)
این محصول به همراه جعبه محافظی عرضه می‌شود که هنگام قرار دادن گیج در کیف حمل، برق مغناطیسی خودکار قطع می‌شود