پلاريسكوپ POLARISCOPE

 پلاريسكوپ POLARISCOPE

160110

طرحGIA

چين

جدید

Illuminator Polariscope is the fastest way to test the optical properties of gemstones. Quickly determine whether translucent or transparent gems are singly or doubly refractive.

Resolve optic character in doubly refractive gems, spot pleochroism, and detect diamond strain. Opening at front can double as light source. Includes interference figure sphere. Stone holder mounts on both sides.

  • پلاريسكوپ وسيله ضروري است براي تشخيص خواص نوري كاني هاي قيمتي شفاف و نيمه شفاف به جهت نوع انعكاس و خواص كونوسكوپيك آنها
  • با ملحقات استاندارد
  • گيره نگين آپشنال ميباشد
  • كاركرد با برق 220 ولت
  •  كيفيت كار مشابه پلاريسكوپ  GIA