MOISSAN/DIAMOND TESTER

 MOISSAN/DIAMOND TESTER

160113

مویسانیت تست/Moissanite

چین

جدید

TECHNICAL FEATUREA
POCKET-SIZE+PORTABEL AND BANDING
TEST WITHOUT DAMAGE,CONVENIENT AND ACCURATE OPERATION
WORKPOWER:DC9Vbattery
APPEARANCE SIZE:160X40X22 mm,weight:110g

  • این دستگاه برای شناسایی الماسهای مصنوعی از الماس طبیعی میباشد
  • شبه الماسها شامل زیرکونیوم و الماس مویسانیت میباشد که شناسایی مویسانیت برای سالیان متمادی مقدور نبوده است
  • دستگاه تست الماس مصنوعی و شبهه الماس مویسانیت
  • عملکرد حرارتی با احتساب وزن و درجه حرارت محیط 
  • کارکرد با باطری
  • در اندازه جیبی و با جلد چرمی
  • با دفترچه راهنما