الک الماس

 الک الماس

160114

DIMOND SIEVES

هند

جدید


DIAMOND SIEVES
8.0x42 PLATED
FULL SET
MADE IN INDIA

  • الک الماس برای جدا سازی و سورت کردن انواع الماس راف و تراش خورده
  • دارای 42 پلیت
  • پلیت های استیل با سوراخهای مختلف از 00 به با لا
  • قطر پلیت ها 8 سانتیمتر
  • دارای ظرف نگهداری دربدار استیل