کیف شناسایی الماس

کیف شناسایی الماس

160120

DIMOND BAG

ساخت چین

جدید

  • کیف وسایل شناسایی الماس برای افراد ی که میخواهند در زمینه خرید و فروش و شناسایی انواع الماس های طبیعی و شبهه الماسها فعا لیت نمایند
  • شامل : یک دستگاه تستر الماس براس شناسایی الماسهای طبیعی/یک دستگاه تستر برای شناسایی شبهه الماسها مویسانیت/یک عدد تویزر یا پنس سوئیسی مخصوص جواهر/یک عدد ترازو با دقت یکصدم گرم تا 100گرم با واحد های مختلف وزنی ازجمله گرم و قیراط/یک عدد عدسی با بدنه فلزی قطر عدسی 25 میلیمتر با بزرگنمایی 40 برابر دارای   لامپ LED,UV 
  • کیف حمل