عدسی دستی

 عدسی دستی

20101

GEM

HASTING امریکا

جدید

  • مخصوص جواهر
  •  با جلد چرمی
  • بزرگنمایی x10
  • قطر عدسی mm21
  •  نوع لنز Triplex
  • شکل بدنه هگزاگونال