کیت وزن مخصوص

 کیت وزن مخصوص

KI-DM-4

زمین توانا تجهیز

جدید

  • کیت انجام وزن مخصوص
  • مخصوص ترازوهای بدون محفظه
  •  برای کلیه اجسام از قبیل سنگ ،کانی و فلزات
  • دارای میز فلزی با رنگ ثابت کوره ای
  • به همراه کیف حمل