دستگاه فرز دستی حرفه ای

دستگاه فرز دستی حرفه ای

150104

SDE-H371

MARATHON کره

جدید

  • MICROMOTOR HAND PIECE
  • SAEYANG MICROTECH
  • RPM:20000 min
  • max rpm:35000 min
  • امکان کار با پدال و بدون پدال
  • دارای سرمته های مختلف
  • امکان باز کردن کلیه قطعات داخلی