دستگاه مینی فرز

دستگاه مینی فرز

150150

GT1013

silverچین

جدید

SILVER ROTARY TOOL AND ACCESSORY SET

MODEL GT1013

GRAT FOR GRINDING/ POLISHING/ SANDING /CARVING /CUTTING

200PCS

  • دستگاه فرز انگشتی
  • برای کلیه کارها مثل تراش /برش/و...
  • دارای لوله خورطومی
  • شامل تعداد 200قطعه
  • 8000-33000دور در دقیقه
  • 230ولت