دستگاه فرز انگشتی

 دستگاه فرز انگشتی

150158

GT 1004

silverچین

جدید

WITH 2 ROTARY TOOL AND ACCESSORIES SET

SILVER GT 1004 228 PCS

GREAT FOR GRINDING POLISHING SANDING CARVING CUTTING

3 CONVERNIENT STORAGE BOX AT THE BACK SIDE

  • دستگاه فرز انگشتی
  • دارای دو دستگاه فرز دستی کوچک و بزرگ
  • دارای پایه میز برای نگهداری دستگاه 
  • برای کلیه کارها مثل تراش /برش/و...
  • دارای لوله خورطومی
  • شامل تعداد 228قطعه
  • 8000-33000دور در دقیقه
  • 230ولت