دستگاه تراش نگین

 دستگاه تراش نگین

150160

TAC-IP-55

ایران

جدید

  • دستگاه تراش فاست رومیزی طرح آمریکا
  • مناسب برای تراش کلیه کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی
  • دقت 01/0 mm
  • با قابلیت تعویض صفحات یا دیسک تراش
  • دارای موتور آلمانی
  • مشخصات الکتروموتور
  • VWM MOTORS THURM GMBH MADE IN GERMANY
  • 50Hz/220-240V/  0/54A
  • 1360-1380rpm
  • استاندارد DIN   GN600 34-1