دستگاه تامپلر

 دستگاه تامپلر

150171

لرزشی

چین

جدید

  • دستگاه پالیش مخصوص نمونه های قلوه ای و نامنظم
  • با مخزن از جنس ABS  یا پلاستیک سخت با خط نشانه برای تعیین مقدار مخلوط نمونه و آب و ساینده
  • ظرفیت برای یک بار پالیش حدود 5/2 تا3 کیلوگرم بسته به اندازه نمونه متغیر میباشد نمونه های در نظر گرفته شده حدود 5/2 تا3  سانتیمترمیباشد
  • کارکرد با آب و مواد ساینده نظیر گلوله های کوچک سرامیکی و یا ...
  • زمان کارکرد بسته به نوع نمونه و مقدار آن متغیر میباشد
  •  دستگاه پرتابل  و قابل حمل توسط فرد/ کم صدا/ کم مصرف
  • قابل کار بر روی کابینت یا سکو و روی زمین
  • دارای پایه لاستیکی برای جلو گیری از حرکت
  • مواد مصرفی برای پالیش ارزان قیمت