زاویه سنج دجیتالی

 زاویه سنج دجیتالی

5-01-490

PRO-ANGEL DIGITAL PROTRACTOR

تحت لیسانس جنرال آمریکا ساخت چین

جدید

Headquartered in New York City for 90 years, General Tools & Instruments is the leader in specialty hand tools and instruments

  • زاویه سنج ئحیتالی دارای استاندارد آمریکای شمالی
  • دقت 0.1 درجه
  • 0تا 180 درجه
  • به همراه باتری لیتیوم