پایه عکاسی

 پایه عکاسی

PA-FO-30

چوبی

چین

جدید

  • پایه عکاسی از جنس MDF
  • ابعاد پایه 300X230mm
  • کمترین ارتفاع گیره نگهدارنده دور بین تا پایه 100mm
  • بیشترین ارتفاع گیره نگهدارنده دور بین تا پایه 370mm
  • میله پایه دوربین تلسکوپی و قابل تنظیم
  • /مناسب برای عکاسی از کانی / فسیل/ حشره / جوهرات و نگین /تصویر برداری از متون