ترمومتر خاک

 ترمومتر خاک

70297

شینوای ژاپن

جدید

  • عمق 5-0 سانتیمتر
  • رنج اندازه گیری 100 تا 10 -درجه
  • دقت 1 درجه
  • با غلاف فلزی
  •  ابعاد   9x330  میلیمتر