ترمومتر خاک عمق 5-0 سانتیمتر

 ترمومتر خاک عمق 5-0 سانتیمتر

70298

شینوای ژاپن

جدید

  • رنج اندازه گیری 100 تا 20 -درجه
  • دقت 1 درجه
  • با غلاف فلزی
  • ابعاد   9x330  میلیمتر