رطوبت سنج جامدات

 رطوبت سنج جامدات

120111

MS-7003

لوترون تایوان

جدید

  • رطوبت سنج جامدات از قبیل چوب / بتن
  • نمایش بصورت دیجیتالی و گرافیکی
  • اندازه گیری رطوبت در چوب 6-40%
  • درسایر جامدات 0-100%
  • دارای حافظهmin/max
  • کاربرد: درمعادن/ صنعت / کشاورزی و آزمایشگاهها