دستگاه اندازه گیری پرتابل رطوبت

 دستگاه اندازه گیری پرتابل رطوبت

120112

123

تحت لیسانس انگلیس ساخت هنگ کنگ

جدید

  • نحوه اندازه گیری : هدایت الکتریکی 
  •  طول الکترود 8 میلیمتر
  • رنج اندازه گیری برای چوب 44-6 درصد
  • دقت 1 درصد
  • ابعاد 32/40/130 میلیمتر
  • وزن 93 گرم