PH/SOIL MOISTURE METER

 PH/SOIL MOISTURE METER

120114

عقربه ای / میله ای

چین

جدید

  • دستگاه اندازه گیری پرتابل رطوبت و PH
  • Measuring Range: 1~8
  • PH Range:3~8
  • - Accuracy: ±0.2
    - Resolution: 0.2
    - Dimensions: 300(L)  mm