رطوبت سنج / دماسنج

رطوبت سنج / دماسنج

70402

yk-90HT

لوترون تایوان

جدید

  • اندازه گیری رطوبت ، دماسنج و نقطه شبنم
  • با پروب HT-3008
  • اندازه گیری رطوبت و دمای محصولات کشاورزی
  • از قبیل برنج ، پنبه و ذرت با پروب