پودر باکالیت

 پودر باکالیت

140735

مانت گرم

چین

جدید

  • پودر مانت گرم سیاه رنگ
  • برای قالب گیری از مقاطع صیقلی و متالورژی
  • وزن 500 gr