لام

لام

140505

شیشه ای

ساخت چین تحت لیسانس کمپانی انگلستان pearl

جدید


  •     یکطرف مات شده
  •     mm  26x76
  •     72 عددی
  •     مناسب برای تهیه مقاطع پتروگرافی
  •     دارای استاندارد   CE اروپا