لام پتروگرافی

کالای جدید لام پتروگرافی

140510

زمین توانا تجهیز - ایران

جدید

لام پتروگرافی مخصوص تهیه مقاطع نازک از سنگها و کانیها
تهیه شده از شیشه سفید اپتیکی بدون موج و کاملا مسطح
ابعاد 48x27x2-1.8mm
تعداد در هر بسته :25 عدد
ساخت شرکت زمین توانا تجهیز- ایران