لامل / کاور مقطع یا لام شیشه ای

لامل / کاور مقطع یا لام شیشه ای

150406

24X24

ISOLAB آلمان

جدید

MICROSCOPE COVER GLASSES
ECONOMY QUALITY
ISOLAB GERMANY
24X24 mm
100pcs/BOX
10BOX/PACK

لامل برای پوشانیدن یا کاور کردن مقاطع نازک و زیست شناسی
ابعاد 24X24mm
جعبه شامل 10 بسته 100 عددی در مجموع 1000 عدد