لامل / کاور لام شیشه ای

لامل / کاور لام شیشه ای

150407

24x32

ISOLAB آلمان

جدید


MICROSCOPE COVER GLASSES
ECONOMY QUALITY
ISOLAB GERMANY
24X32 mm
100pcs/BOX
10BOX/PACK

لامل برای پوشانیدن یا کاور کردن مقاطع نازک  زمین شناسی و زیست شناسی
ابعاد 24X32mm
جعبه شامل 10 بسته 100 عددی در مجموع 1000 عدد