لامل / کاور لام شیشه ای

لامل / کاور لام شیشه ای

150408

24X50MM

ISOLAB آلمان

جدید


MICROSCOPE COVER GLASSES
ECONOMY QUALITY
ISOLAB GERMANY
24X50 mm
100pcs/BOX
5BOX/PACK

لامل برای پوشانیدن یا کاور کردن مقاطع نازک  زمین شناسی
ابعاد 24X50mm
جعبه شامل 5 بسته 100 عددی در مجموع 500 عدد