مخمل پالیش

 مخمل پالیش

140759

پشت چسب دار

بوهلر امریکا

جدید

  • قطر مخمل 300mm
  • دارای سوراخ 2 اینچ در وسط
  • بسته 10 عددی
  • polishing cloth AB
  • catalog No. 40-7232
  • AB microcloth with adhesive backing for 12 inch vibromet